Kopā mēs vēl varam darīt savas planētas labā

Mēs savā darbībā esam sasnieguši oglekļa emisiju neitralitāti un pāreju uz 100% atjaunojamās enerģijas izmantošanu.¹ Un tagad mēs strādājam, lai veicinātu ilgtspējīgu tirdzniecību un atbalstītu steidzamus pasākumus klimata jomā un pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.