Kopā mēs vēl varam darīt savas planētas labā

Mēs savā darbībā esam sasnieguši oglekļa emisiju neitralitāti un pāreju uz 100% atjaunojamās enerģijas izmantošanu.¹ Un tagad mēs strādājam, lai veicinātu ilgtspējīgu tirdzniecību un atbalstītu steidzamus pasākumus klimata jomā un pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

20 000 cilvēku, 100% uzticīgi ilgtspējai

Mēs strādājam, lai samazinātu mūsu biroju, datu centru un uzņēmuma ietekmi.¹

Partneru izvēle, kuriem ir līdzīgi ilgtspējības mērķi kā mums

Mēs iekļaujam ilgtspēju savās partnerībās un iniciatīvās, sākot ar ilgtspējīgu maksājumu karšu iespēju iespējošanu un klienta CO2 emisijas aprēķināšanu vienam darījumam un beidzot ar ilgtspējīgu ceļojumu un sabiedriskā transporta pakalpojumu atvieglošanu visā pasaulē.