Mūsu ieguldījumi

Iespēju paplašināšana visiem, jebkurā vietā, piedāvājot zināšanas un prasmju veidošanas rīkus vienlīdzīgai piekļuvei pie uzticamiem un ērtiem naudas aprites veidiem.

Mūsu globālās sadarbības kopienas partneri


Darbinieki, kas rada pārmaiņas

Visa aicina un atbalsta darbiniekus radīt tādu ietekmi, kas viņus iedvesmo – neatkarīgi no tā, vai tas ir brīvprātīgais darbs vai iespēju sniegšana cilvēkiem un kopienām, kurām tas nepieciešams.

Brīvais laiks brīvprātīgajam darbam

Darbiniekiem pienākas 16 stundas brīvā laika brīvprātīgajam darbam.

Mentorings un aizdevumu programmas

Mūsu darbinieki palīdz saistībā ar mazo uzņēmumu mentoringa un Kiva aizdevumu programmām.

Dollars for Doers: peļņa aktīvajiem

Darbinieki pelna 10 USD stundā par brīvprātīgo darbu, kas tiek ziedoti labdarībai.


Taustāms labums

Mazie uzņēmumi un mikrouzņēmumi

50 M

Mēs esam apņēmušies līdz 2023. gadam visā pasaulē nodrošināt digitālas iespējas 50 miljoniem mazu uzņēmumu un mikrouzņēmumiem, kas ir daļa no mūsu centieniem veicināt digitālo vienlīdzību.

Taisnīgums un iekļaušana

500 M

Mēs sasniedzām mērķi līdz 2020. gadam nodrošināt 500 miljoniem cilvēku, kuriem nav bankas kontu/kuriem nav nodrošināti pakalpojumi, piekļuvi digitālajiem maksājumu kontiem, un mēs turpinām darbu.

Kopiena

80 %

80 % mūsu darbinieku ir piedalījušies Visa programmās, lai atmaksātu savām kopienām 2022. gadā.*

* Dati novērtēti 2022. finanšu gada laikā (FY22), kas ilgst no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada septembrim

Iepazīstiet Visa Foundation

Visa Foundation tiecas atbalstīt iekļaujošas ekonomikas, kurās ikviens, it visur var izdzīvot un pilnveidoties.