• Visa sociālās ietekmes iniciatīvas

    Uzņēmums Visa ir apņēmies veicināt visiem un visur pieejamu iekļaujošu, taisnīgu un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi.

Mēs vēlamies uzplaukumu visiem un visur

Sociālā ietekme ir daļa no uzņēmuma Visa apņemšanās veicināt visiem un visur pieejamu iekļaujošu, taisnīgu un ilgtspējīgu izaugsmi. Mūsu uzmanības centrā ir tādu iniciatīvu virzīšana, kas izmanto mūsu tīkla, mūsu produktu, mūsu finanšu resursu apjomu, kā arī mūsu darbinieku kolektīvās zināšanas un apņēmību, lai sasniegtu tos, kuri ir tradicionāli nepietiekami nodrošināti, sniedzot viņiem piekļuvi resursiem, kas var palīdzēt uzlabot viņu ekonomisko dzīvi, uzņēmumus un kopienas.

Mazais uzņēmums

50 M

Mēs esam apņēmušies līdz 2023. gadam visā pasaulē nodrošināt digitālas iespējas 50 miljoniem mazu uzņēmumu un mikrouzņēmumiem, kas ir daļa no mūsu centieniem veicināt digitālo vienlīdzību.

Taisnīgums un iekļaušana

500 M

Mēs sasniedzām mērķi līdz 2020. gadam nodrošināt 500 miljoniem cilvēku, kuriem nav bankas kontu/kuriem nav nodrošināti pakalpojumi, piekļuvi digitālajiem maksājumu kontiem , un mēs turpinām darbu.

Kopiena

85 %

85 % mūsu darbinieku ir piedalījušies Visa programmās , lai atmaksātu savām kopienām 2021. FG.


Aktuālās programmas un partnerības


Darbinieki, kas rada pārmaiņas

Visa aicina un atbalsta darbiniekus radīt tādu ietekmi, kas viņus iedvesmo — neatkarīgi no tā, vai tas ir brīvprātīgais darbs vai iespēju sniegšana cilvēkiem un kopienām, kurām tas nepieciešams.

Visa Foundation